Tutkimus

Julkisivu- ja parvekekorjauksien lähtökohtana tulee aina olla riittävän kattava ja tarkka kuntotutkimus, jossa selvitetään systemaattisesti eri tutkimusmenetelmillä

  • rakenteiden toimivuus ja kunto
  • arvioidaan vaurioiden tyyppi, laajuus, aste ja vaurioihin johtaneet syyt
  • arvioidaan vaurioiden eteneminen ja vaikutukset rakenteisiin sekä turvallisuuteen

Kuntotutkimuksen päätavoitteena on

  • korjaustarpeen
  • korjausvaihtoehtojen
  • korjausajankohdan
  • sekä turvallisuusriskien arviointi vaurioiden perusteella.

Kuntotutkimuksen läpiviennissä toimintaperiaatteemme on, että tutkimuksen valmistelun, kenttätöiden suorittamisen ja raportoinnin suorittaa sama henkilö. Ainoastaan materiaalinäytteiden analysoinnissa käytämme siihen erikoistuneita asiantuntevia laboratorioita. Tällä varmistamme aukottomasti tietojen siirtymisen kohteesta raporttiin ja siten takaamme kuntotutkimuksen luotettavuuden.

Toimistomme on suorittanut kuntotutkimuksia yli 200 kohteeseen.

Karbonatisoitumisvyöhykkeet betoninäytelieriössä