Rakennuttaminen ja valvonta

Korjausta edeltävillä rakennuttamistehtävillä, esimerkiksi urakka-asiakirjojen laadinnalla, on huomattava merkitys urakkatarjousten vertailun, urakoitsijoiden valinnan ja työn toteuttamisen kannalta. Suunnittelua seuraavan ja siihen usein limittyvän korjausurakan toteutuksen erikoispiirteenä on urakka-asiakirjojen mukaisen laadun varmistaminen sekä toteutuksen hallinta monista korjausrakentamiselle ominaisista epävarmuustekijöistä huolimatta. Työnaikaisten rakennuttamistehtävien huolellista hoitoa ja erityisesti valvonnan merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa.

Toimistomme ja henkilöstömme on suorittanut korjaussuunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtäviä yli 200 kohteeseen.