Suunnittelu

Korjaushanke lähtee liikkeelle hankesuunnittelusta, jossa kuntotutkimuksen pohjalta selvitetään korjaustarve ja korjausvaihtoehdot sekä korjauksen ajoitus ja rahoitus.

Suunnitteluvaiheessa laaditaan hankeohjelman laatua, kustannuksia ja sisältöä määrittelevissä puitteissa yksityiskohtaiset luonnos-, urakkalaskenta- ja toteutussuunnitelmat.

Suunnitteluvaiheen asiakirjoihin liittyy oleellisena osana laadunvarmistuksen määrittely, joka pitää sisällään urakoitsijan laadunvarmistukselta edellytettävät toimenpiteet sekä rakennuttajan ja tuotetoimittajien laadunvalvonnan.

Korjaushankkeissa, joissa edellytetään rakennus- tai toimenpideluvan vaatimaa arkkitehtisuunnittelua, käytämme pitkän kokemuksen omaavia korjausrakentamisen arkkitehtisuunnitteluun erikoistuneita yhteistyökumppaneitamme.