Palvelut

Tutkimus

Julkisivu- ja parvekekorjauksien lähtökohtana tulee aina olla riittävän kattava ja tarkka kuntotutkimus, jossa selvitetään systemaattisesti eri tutkimusmenetelmillä

  • rakenteiden toimivuus ja kunto
  • arvioidaan vaurioiden tyyppi, laajuus, aste ja vaurioihin johtaneet syyt
  • arvioidaan vaurioiden eteneminen ja vaikutukset rakenteisiin sekä turvallisuuteen

Kuntotutkimuksen päätavoitteena on

  • korjaustarpeen
  • korjausvaihtoehtojen
  • korjausajankohdan sekä
  • turvallisuusriskien arviointi vaurioiden perusteella.

Kuntotutkimuksen läpiviennissä toimintaperiaatteemme on, että tutkimuksen valmistelun, kenttätöiden suorittamisen ja raportoinnin suorittaa sama henkilö. Ainoastaan materiaalinäytteiden analysoinnissa käytämme siihen erikoistuneita asiantuntevia laboratorioita. Tällä varmistamme aukottomasti tietojen siirtymisen kohteesta raporttiin ja siten takaamme kuntotutkimuksen luotettavuuden.

Toimistomme on suorittanut kuntotutkimuksia yli 150 kohteeseen.

Karbonatisoitumisvyöhykkeet betoninäytelieriössä

Suunnittelu

Korjaushanke lähtee liikkeelle hankesuunnittelusta, jossa kuntotutkimuksen pohjalta selvitetään korjaustarve ja korjausvaihtoehdot sekä korjauksen ajoitus ja rahoitus.

Suunnitteluvaiheessa laaditaan hankeohjelman laatua, kustannuksia ja sisältöä määrittelevissä puitteissa yksityiskohtaiset luonnos-, urakkalaskenta- ja toteutussuunnitelmat.

Suunnitteluvaiheen asiakirjoihin liittyy oleellisena osana laadunvarmistuksen määrittely, joka pitää sisällään urakoitsijan laadunvarmistukselta edellytettävät toimenpiteet sekä rakennuttajan ja tuotetoimittajien laadunvalvonnan.

Korjaushankkeissa, joissa edellytetään rakennus- tai toimenpideluvan vaatimaa arkkitehtisuunnittelua, käytämme pitkän kokemuksen omaavia korjausrakentamisen arkkitehtisuunnitteluun erikoistuneita yhteistyökumppaneitamme.

Rakennuttaminen ja valvonta

Korjausta edeltävillä rakennuttamistehtävillä, esimerkiksi urakka-asiakirjojen laadinnalla, on huomattava merkitys urakkatarjousten vertailun, urakoitsijoiden valinnan ja työn toteuttamisen kannalta.  Suunnittelua seuraavan ja siihen usein limittyvän korjausurakan toteutuksen erikoispiirteenä on urakka-asiakirjojen mukaisen laadun varmistaminen sekä toteutuksen hallinta monista korjausrakentamiselle ominaisista epävarmuustekijöistä huolimatta.  Työnaikaisten rakennuttamistehtävien huolellista hoitoa ja erityisesti valvonnan merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa.

Toimistomme ja henkilöstömme on suorittanut korjaussuunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtäviä yli 200 kohteeseen.